KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi

Onursal Başkan

Prof. Dr. Niyazi CAN (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü)


Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK 

 

Düzenleme Kurulu 

Doç. Dr. A. Haluk PINAR

Doç. Dr. Hüseyin AĞIR

Dr. Öğr. Üyesi Ferid ÖNDER

Dr. Öğr. Üyesi Gülferah BOZKAYA 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNALAN 

Dr. Öğr. Üyesi Osman AĞIR 

Arş. Gör. Burak UĞUR

Arş. Gör. Oğuz Emre BALKAR

Arş. Gör. Sefa ÖZBEK

Arş. Gör. Sena TÜRKMEN 

Arş. Gör. Tuğrul AVCI

Esra KÜTÜKÇÜ

Gül DERTLİ

Onur ÇELİK

Sibel ÇETİNER