KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi

1) Göç İle İlgili Kavramlar,Teoriler,Uygulamalar

*Göç Kavramı ve Tarihsel Süreç İçerisindeki Göçler

*Göç Türleri ve Nedenleri

*Ulusal ve Uluslar arası Hukukta Göç

2) Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Etkileri

* Göçmen Kitlelerin Mekânsal Dağılımları

*Göçün Ekonomik Etkileri

*Göç ve Kayıt Dışılık

*Göçün Sosyo-Kültürel Uyum Sorunları

*Göç ve Yoksulluk

*Göçmen Kaçakçılığı

*Göç ve Sosyal Politika • Göç ve Kadın
 • Göç ve Çocuk
 • Göç ve Yaşlılar
 • Göç ve Engelliler

*Göçün Çevresel ve Kentsel Etkileri

*Göç, Demokrasi ve İnsan Hakları

*Göç ve Din

3) Dünya’da ve Türkiye’de Göç Yönetimi

*Birleşmiş Milletler ve Göç Yönetimi

*Avrupa Birliği ve Göç Yönetimi

* Göç Kapsamında AB-Türkiye: İşbirliği, Gelişmeler ve Problemler

*Entegrasyonlar  ve Göç Yönetimi

*Türkiye’de Göç Yönetimi

4) Türkiye’de Sığınmacılar/Mülteciler

*Türkiye’de Göç Politikaları ve Hukuki/Kurumsal Altyapı

*Türkiye’de Göçün Etkileri: • Güvenlik
 • Kültür
 • Ekonomi
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Aile
 • İstihdamSAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı