KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi

KONGRE KONU BAŞLIKLARI


1- TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİ


& İhracat

& İstihdam ve Gelir

& Kamu Maliyesi

& Sektörel Hedefler

& Ulaşım

& Marka Şehirler

& Bilgi ve İletişim Teknolojileri


2- ULUSLARARASI TİCARET


& Uluslararası Ticaret Boyutu


        => Dünya Ticaretinin Genel Durumu

        => Bölgesel Ticaretin Genel Dağılımı


                      # AB Ülkeleri, Kuzey Afrika, Diğer Afrika, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler, Güney Amerika, Asya,

                        Avustralya,Yakın ve Ortadoğu (Lübnan, Katar ve diğerleri)


& Sektörel Dağılımı


        => Tekstil, Enerji, Gıda ve diğerleri


Dünyadaki Ekonomik Bütünleşme / İşbirlikleri


Gümrük ve Politikalar


& Dış Ticaret İşlemleri


        => İthalat

        => İhracat

        => Kambiyo

        => Teslim ve Ödeme Şekilleri


& Uluslararası Ticaret Alanındaki Güncel Konular, Trendler


        => Yeni İhracat Koridorları

                         # Yeni İpek Yolu Projesi: Bir Yol Bir Kuşak

        => E-Ticaret

        => Girişimcilik

        => İşletmecilik

        => Risk ve Sigorta

        => Endüstri 4.0


3- LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ


& Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi


         => Küresel ve Stratejik Lojistik Yönetimi

         => Afet ve İnsani Yardım Lojistiği

         => Helal Lojistik

         => Tersine Lojistik

         => Yeşil Lojistik

& Taşımacılık ve Depo Yönetimi


         => İnsansız Araçlar ve Sistemler

         => Intermodal Taşımacılık

         => Kara, Hava, Deniz ve Demir Yolu Taşımacılığı

         => Tedarikçi ve Stok Yönetimi

         => Tehlikeli Madde Taşımacılığı


& Lojistikte Bilişim Sistemleri ve Modelleme


         => Rotalama, Çizelgeleme ve Optimizasyon

         => Veri Madenciliği, Big Data ve Tahminleme

         => Ağ Tasarımı ve Yapay Zeka

& Bölgesel ve Sektörel Lojistik


& Lojistikte Hukuk ve Eğitim


& Lojistik ve Tedarik Zinciri Alanındaki Güncel Konular, Trendler


         => Akıllı Ulaşım Sistemleri

         => Üçüncü ve Dördüncü Parti Lojistik

         => Bilgi Ekonomisi

         => Endüstri 4.0

         => İnovasyon

         => Kurumsal Sosyal Sorumluluk

         => Küresel Ulaştırma Koridorları

         => Lojistik Köyler ve Merkezler

         => Perakende, Dağıtım ve E-Ticaret Lojistiği

         => Kentsel Lojistik

         => Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı


4- TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK


& Türkiye’nin Dış Ticaret Görünümü


         => Türkiye’de Dış Ticaret Yapısı

         => Türkiye’nin Dış Ticaret İlişkileri

         => Cezayir

                         # Türkiye-Cezayir İlişkilerinin Afrika Boyutu

                         # Türkiye ve Cezayir Arasındaki Ortak Kültür Mirasının Ekonomi ve Ticari İlişkilere Etkisi

                         # Türkiye ve Cezayir Arasında Farklı Sektörlerdeki (Hidrokarbon, Tarım, Yenilenebilir Enerji, vb.)

                            İşbirliğinin Avantajları ve Zorlukları

         => Sudan

                         # Türkiye'nin 2023 Hedefleri ile Sudan'ın Hedeflerinin İhracat, İstihdam YİGSH açılarından karşılaştırılması

                         # Tekstil, Enerji, Gıda, Tarım vb. Sektörlerinde Türkiye-Sudan İlişkileri, Ticaretin Bölgesel ve Sektörel Dağılımı

                         # Türkiye-Sudan Ekonomik İşbirliği, Dış Ticaret işlemleri ve imkânları, Gümrük Mevzuatı, Teslim ve Ödeme Metotları

                         # Afet ve İnsani Yardım Lojistiği

                         # Lojistik ve Tedarik Zincirinde Güncel Konular ve Gelişmeler


         => Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Antlaşmaları

         => Türkiye’de Dış Ticaret Rejimi

& Türkiye’de Lojistik

         => Lojistik Coğrafyası

         => Taşımacılık Sektörü

         => Ulaştırma Modlarına Göre Dış Ticaret

         => Gümrükleme İşlemleri

         => Türkiye’deki Lojistik Merkezler

                                # Hizmete Açılanlar

                                # İnşaası Devam Edenler

         => Lojistik Bilgi Sistemleri

         => Kahramanmaraş’ta Lojistik Faaliyetleri

                                # Türkoğlu Lojistik Merkezi

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı