KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi

Uluslararası ticari işlemlerde karşılaşılan engellerin kalkması, teknolojik imkânların ve yabancı yatırımların artması ile beraber işletmeler, küreselleşen dünya ticaretinde rekabet edebilmek için daha hızlı ve kaliteli sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yüzden günümüzde üretimden tüketime kadar olan sürecin her aşamasında yer alan ve sadece taşıma faaliyetleri olarak sınırlandırılamayacak bir kavram olan lojistik sistemler, ülkeler arası ticarette ve taşımacılıkta önemli bir rol oynamaktadır. Uygun ticari anlaşmaların yapılması,  taşımacılık, depolama ve yönetim işlemlerinin hızlı ve etkin gerçekleştirilmesi ve bu işlemler açısından elverişli coğrafi rotanın belirlenmesi organizasyonlar ve ülkeler açısından hayati önem taşımaktadır.

Türkiye, uluslararası taşıma koridorları ve ticari işlem kanalları açısından bulunduğu coğrafi konum nedeniyle bir köprü rolü üstlenen, dinamik bir ticaret potansiyeline sahip olan ve yatırımcılar için fırsat yaratan bir cazibe merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla milletlerarası ticaretin etkin bir aktörü olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl hedefleri olarak belirlediği “2023 Dış Ticaret Hedefleri” hem bölgesel hem de küresel boyuttaki diğer aktörler için önemli bir projedir.

Jeopolitik ve stratejik açıdan önemli bir yere sahip olan Kahramanmaraş, ticari ve taşımacılık faaliyetleri yönünden yükselen bir ivme ile hız kazanmıştır. 2017 yılında Türkoğlu Lojistik Merkezi ve Türk Eximbank İrtibat Bürosu’nun açılışı gerçekleştirilmiş ve uluslararası ticaret ve lojistik açısından gözde bir konuma sahip olmuştur.

Bu doğrultuda; bölgemiz ve ülkemizin geleceğinde önemli bir rol üstlenmek amacıyla faaliyetlerini gerçekleştiren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve bünyesindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cezayir Tlemcen Üniversitesi ve Sudan Khartoum Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi (II. KAYES)’nin ana teması “2023 Hedefleri Doğrultusunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik” olarak belirlenmiştir. Kongrede; Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile Uluslararası Ticaret alanlarında veya disiplinler arası yapılan özgün çalışmaların sözlü olarak sunulması, ilgili sektörlerden ve kurumlardan yetkililerin konuşmacı olarak katılması ve akademisyenler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek interaktif ve bilimsel bir platform oluşturulması planlanmaktadır.

Güncel akademik teşvik kriterlerini sağlayan kongremizde, hakem değerlendirmesi sonrası gerekli düzeltme ve düzenlemelerin ardından katılımcı çalışmasını elektronik ortamda oluşturulan kitaplarda tam metin veya özet bildiri olarak yayınlatabilecek veya poster bildiri olarak katılım gerçekleştirebilecektir. Ayrıca seçilen ve sözlü sunumu yapılan tam metin bildiriler, katılımcının isteği doğrultusunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi özel sayısında yayınlanacaktır. Bildiriler Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça veya Rusça olarak yazılabilir veya sunulabilir. Tam metin veya özet metin bildiri ile katılacak araştırmacıların sunumlarını kongre programında ilan edilecek oturumlarda yaklaşık 10-15 dakikalık bir süre içerisinde yapmaları beklenmektedir. 


Kongreyi düzenleyen paydaşların web sayfalarına aşağıdaki logolarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.


 

 

 


Kahramanmaraş

Sütçü İmam Üniversitesi

 KSÜ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Cezayir

Tlemcen Üniversitesi 

 Sudan

Hartum ÜniversitesiTam Metin

Bildiri

Gönderimi

Özet Metin

Bildiri

Gönderimi 

Poster

Bildiri

Gönderimi

Yazım

Kuralları 

Kabul

Edilen

Bildiriler

 Katılım Ücreti

ve

Dekont

Gönderimi

Katılım ve

Yayın

Süreci

Konaklama

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı