KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

II.ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ

Türkiye bulunduğu coğrafi konum nedeniyle Dünya’daki siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerden derinden etkilenmektedir. Bu gelişmelerin incelenerek; mevcut durum analizlerinin yapılması ve geleceğe dair öngörülerde bulunulması noktasındaki temel görev ise üniversitelerimize düşmektedir.

Üstün, etik ve bilimsel değerlerle donanımlı bireyler yetiştirip, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğini güçlendirerek şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizin geleceğinde önemli bir rol üstlenmek misyonuyla 1992 yılında kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile birlikte faaliyetlerine başlamış olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF); hem ülkemizin etkilenmiş olduğu temel meselelerin çözümüne hem de üniversitemiz misyonunun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak ve yönetim, ekonomi, siyasi, küresel ve bölgesel gelişmeleri tartışmak amacıyla “Kahramanmaraş Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi” (KAYES) düzenlenmesi kararı almıştır. 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan KAYES’in üniversitemiz tarafından kurumsal hale getirilerek; her yıl farklı tema başlığıyla devam ettirilmesi planlanmaktadır.

Ülkemiz ve bölgemizdeki gelişmelere bağlı olarak tema başlığımız Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Etkileri olarak belirlenmiştir. Suriye iç savaşı sonucu göç hareketlerinin bir insanlık trajedisine dönüşmüş olması bu temanın belirlenmesinde etkili olmuştur. Bu bağlamda 1. Uluslararası KAYES’in bu yılki amacı; insanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göçün kavramsal, hukuksal altyapısının tartışılmasına aynı zamanda göç hareketlerinin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınmasına uygun bir platform oluşturmaktır. Coğrafi, siyasi, stratejik ve kültürel konumu nedeniyle tarihsel süreç içerisinde önemli göç akınlarıyla karşı karşıya kalmış olan Türkiye; 2011 yılından bugüne kadar da Suriye’de başlamış olan iç savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalanlara ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle göçün beraberinde getirdiği eğitim, sağlık, aile, kültür, güvenlik ve  ekonomik etkilerin gündeme alınacağı bir kongre düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu kongrede sunulan bildiriler, gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından, bildiri kitabı olarak elektronik ortamda yayımlanacaktır. Kongre dili Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça’dır.